. Ma Jenő napja van.
Kik kapták 2013-ban a Bács-Kiskun megyei Kossuth-díjakat?
2013-10-18 12:00:35
Kik kapták 2013-ban a Bács-Kiskun megyei Kossuth-díjakat?

Kik kapták 2013-ban a Bács-Kiskun megyei Kossuth-díjakat?

Ünnepélyes keretek között adta át a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ma (október 18-án) a megyében kiemelkedő és eredményes munkát végzetteknek az elismeréseket, díjakat Baján, a Bácskai Kultúrpalotában. Ahol a vendégeket Zsigó Róbert, Baja Város polgármestere, országgyűlési képviselő köszöntötte, majd ünnepi beszédet mondott Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.

 

KATTINTSON BÁRMELYIK KÉPRE A GALÉRIA MEGNYITÁSÁHOZ! 


Az ünnepi műsorban közreműködött a Kecskeméti Kodály Iskola Aurin Leánykara, a Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület, és Markó Fruzsina, valamint Iván Róbert kalocsai néptáncosok. Továbbá a Bajai Fiatalok Színháza előadásában megemlékeztek az 1956-os forradalomról.

 

A kitüntetettek:


BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ

 

Hosszú Katinka, sportoló, Baja

- eddigi hazai és nemzetközi sikereinek elismeréseként,

- 200m-es és 400m-es vegyes úszásban elért világbajnoki címéért, a 2013-as Rövidpályás világkupán beállított világrekordjaiért,

- példamutató sportemberi magatartásáért.

Palásti József, a Fornetti Franchise alapító tulajdonosa, Kecskemét

- a kiváló minőségű Fornetti termékek hazai és külföldi elismertségéhez való hozzájárulásáért,

- a sütőipar területén az innováció és versenyképesség előmozdításában felvállalt szerepéért,

- humanitárius tevékenységéért, a Fornetti a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány támogatásáért.

 

KATTINTSON BÁRMELYIK KÉPRE A GALÉRIA MEGNYITÁSÁHOZ!

* Palásti József helyett a Fornetti Kft. ügyvezetője, Szabó József vette át a Bács-Kiskun Megyéért Díjat. A Kecskeméti Hírhatár úgy tudja, hogy Palásti József döntése szimbolikus volt: úgy véli, hogy csapatmunka eredménye a kitüntetés, melyben Szabó Józsefnek óriási érdemei vannak.

 

Pintér József, a Keceli Pintér Művek alapító tulajdonosa

- a megye fémiparában folytatott több évtizedes, kimagasló vállalkozói tevékenységéért,

- hazánk legnagyobb haditechnikai parkjának létrehozásáért,

- példamutató, másokat segítő munkájáért, amelynek köszönhetően megalapozta Kecel város hírnevét.

Szabó Károly (posztumusz), a megyei közgyűlés néhai alelnökének, Kiskunhalas

- Kiskunhalas Város közösségéért végzett kiemelkedő munkájáért

- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményhálózatának működése érdekében alelnökként kifejtett tevékenységéért

 


BÁCS-KISKUN MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

 

Dr. Dósa Béla, házi gyermekorvos, Tiszakécske     

- az egészségügyben végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkájáért,

- a tiszakécskei lakosság érdekében végzett, fáradhatatlan gyógyító tevékenységéért,

- a fiatalkorú és felnőtt lakosság egészségnevelésében betöltött szerepvállalásáért.

Dr. Holman Endre, urológus főorvos, Kiskunhalas

- az egészségügyben végzett, több évtizedes kimagasló szakmai színvonalú munkájáért,

- a laparoszkópos urológiai műtétek oktatásában és betanításában vállalt jelentős szerepéért,

- hazai és nemzetközi kongresszusokon tartott tudományos előadásaiért, számos megjelent publikációjáért.

Dr. Tóth János, endokrinológus főorvos, Kecskemét

- több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkásságáért,

- a belgyógyászat és az endokrinológia területén kifejtett magas színvonalú tevékenységéért,

- elismerésre méltó hivatástudatáért, az orvosok gyakorlati oktatásában kifejtett áldozatos munkájáért.


BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚSÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ


Bánóczki Edit, alpolgármester,Tataháza

- három évtizedes, elismerésre méltó pedagógusi munkásságáért,

- a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségéért folytatott áldozatos munkájáért,

- fáradhatatlan közéleti tevékenységéért.

Kovács Sándor, plébános, Soltszentimre

- több évtizedes, példamutató papi szolgálatáért,

- államalapító királyunk, I. István tragikus sorsú fiának, Szent Imre herceg emlékének állhatatos őrzéséért,

- a vidéki társadalom összetartásához, a fiatalok keresztény értékrendre neveléséhez nyújtott áldozatos munkájáért.

Tóth Györgyné, egyesületi vezető, Harkakötöny

- a MÁRIS szeretetszolgálat két évtizedes, eredményes irányításáért,

- a halmozottan hátrányos, fogyatékos gyermekek foglalkoztatásáért,

- kimagasló programszervező tevékenységéért,

- fáradhatatlan, odaadó munkája elismeréseként.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT ÉS MEZŐGAZDASÁGÁÉRT DÍJ


Dr. Gőbölös Antal, nyugalmazott igazgató, Kecskemét                 

- több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenységéért,

- a közjóléti erdőgazdálkodás területén végzett munkásságáért,

- a Duna-Tisza közi Homokhátság természeti értékeinek megőrzése, az Ópusztaszeri Emlékpark és a Kecskeméti Arborétum fejlesztése terén végzett munkája elismeréséül.

 


Kalocsa Béla, tanár, ornitológus, Baja

- kiváló szakmai felkészültségéért, több évtizedes oktatói munkájáért,

- a Duna-Dráva Nemzeti Park környezeti értékeinek feltárásáért, megőrzéséért,

- a környezeti nevelés öntevékeny, folyamatos és áldozatkész végzéséért.

Kákonyi Károlyné, ügyvezető igazgató, Kalocsa

- sok évtizedes, kiemelkedő szakmai munkájáért,

- Kalocsa és térsége kisbirtokos őstermelőinek, családi gazdálkodóinak integrációjáért,

- a megye mezőgazdasági fejlődését elősegítő, fáradhatatlan tevékenységéért.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJA


Bán János, újságíró, író, Kecskemét

- két évtizedes újságírói, főszerkesztői tevékenységéért,

- Hunyadi János életútját felölelő, nagysikerű történelmi regénysorozat megalkotásáért,

- kiemelkedő írói munkásságának elismeréséül.

 Komáromi Attila, nyugalmazott tanár, újságíró, Kecskemét

- kimagasló tanári munkájáért, iskolán kívüli értelmiségi szerepvállalásáért,

- közírói munkásságáért,

- Katona József Színház igazgatójaként végzett eredményes munkájáért,

- a megye közművelődéséért végzett, több évtizedes tevékenységéért.

 


Dr. Munczig Dénesné, kulturális referens, Baja

- elkötelezett, hivatásszeretettel végzett, odaadó szakmai munkásságáért

- példamutató, értékeket teremtő emberi hozzáállásáért,

- a megyei közművelődésére kiható, kimagasló kulturális tevékenységéért.


BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ


Mészáros Sándorné, anyakönyvvezető, Kunszentmiklós

- négy évtizedes közszolgálati munkája elismeréseként

- odaadással, megértéssel, hivatástudattal végzett munkájáért

Dr. Szigeti László, megyei főjegyző, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  

- a közigazgatásban végzett, több évtizedes, kimagasló szakmai és vezetői munkájáért,

- példaértékű, emberi hozzáállásáért,

- a közszolgálat érdekében végzett fáradhatatlan tevékenységéért.

 


Vargáné Tóth Mária, egészségügyi és szociális referens, Kalocsa

- lelkiismeretes, kimagasló szakmai munkájáért,

- az egészségügyi és szociális területen végzett példamutató, szakmai tevékenységéért,

- négy évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként.


BÁCS-KISKUN MEGYE MŰVÉSZETI DÍJA


B. Mikli Ferenc, festőművész – Posztumusz díj

- kiemelkedő alkotói munkásságáért,

- a képző- és iparművészet területén folytatott tanító és nevelőmunkájáért,

- számos hazai és külföldi kiállításon elért sikerének elismeréséül.

Durányik László, tanár, karnagy, Kecskemét

- magas színvonalú zeneművészeti tevékenységéért,

- az ének-zene oktatás területén folytatott, több évtizedes tehetséggondozásáért,

- a magyar kultúra hagyományainak fáradhatatlan ápolásáért.

 

 

Markó Fruzsina és Iván Róbert, néptáncosok, Kalocsa

- példamutató művészi munkájukért,

- a hagyományőrzés területén végzett kimagasló tevékenységükért,

- számos nagysikerű fellépésükért, a „Felszállott a páva” országos

- versenyen elért II. helyezés elismeréseként.

Pajorné Berta Gyöngyi, csipkevarró iparművész, Kiskunhalas

- elismerésre méltó szakmai felkészültségéért, több évtizedes, áldozatos munkájáért,

- kimagasló kézműves, alkotó tevékenységéért,

- hazai és nemzetközi csipkekiállításokon elért sikerei elismeréséül.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ


Ápity Milosné, gondnok, idegenvezető, Baja

- a bajai szerbek vallási és kulturális életének szervezésében és irányításában betöltött szerepéért,

- a Bajai Nemzetiségi Ház felújításában való részvételéért, a létesítmény

- gondnokaként végzett állhatatos munkájáért,

- a magyarországi szerbek kultúrájának népszerűsítéséért.

Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület   

- a német nemzetiségi kultúra hagyományainak megőrzéséért, lelkes továbbadásáért folytatott tevékenységükért,

- megyei, országos és nemzetközi szinten elért számos sikeres szereplésükért,

- a német nemzetiségi tánckultúra széles körben való népszerűsítéséért.

Kolompár Gábor, ügyvezető, elnök, Soltvadkert

- a Soltvadkerti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként végzett elismerésre méltó munkásságáért,

- a Terne Lulugya Hagyományőrző Egyesület odaadó irányításáért, számos, közösségépítő, kulturális rendezvény megszervezéséért,

- a hagyományápolás, a közösségszervezés területén végzett fáradhatatlan tevékenységéért.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE SPORT DÍJA


Simonics Vince, ügyvezető igazgató, Dusnok

- elismerésre méltó szakmai és vezetői tevékenységéért,

- a sportrendezvény szervezés területén elért eredményeiért,

- Bács-Kiskun megye labdarúgásának fejlődése érdekében végzett munkájáért.

Székely Lilla, sportoló, Kecskemét

- kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereinek elismeréseként

- uszonyos és búvárúszó Európa-bajnoki címéréért, a Világjátékokon elért győzelméért,

- példamutató sportemberi magatartásáért.

 

 

Toponáry Gábor, testnevelő tanár, edző, Kecskemét

- kiváló szakmai felkészültségéért, több évtizedes testnevelő tanári munkájáért,

- edzőként és sportmenedzserként elért kimagasló eredményeiért,

- a fogyatékkal élők versenysportja területén végzett tevékenységéért.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE TUDOMÁNYOS DÍJA


Dr. Iványosi-Szabó Tibor, nyugalmazott levéltár-igazgató, Kecskemét

- több évtizedes, magas színvonalú tanári, majd levéltárvezetői munkásságáért,

- sikeres és eredményes tudományos munkáiért,

- a megye történelmének, helytörténetének jobb megismeréséhez írt nagyszámú publikációjáért, a megyei kiadványok szerkesztéséért,

Dr. Horváth Zoltán c. egyetemi tanár és Nothof Éva vezető főtanácsos, Madaras                                                                                                   

- kiemelkedő tudományos tevékenységükért,

- kiváló helytörténeti és hadtörténeti könyveikért és publikációikért,

- Madaras község történetének töretlen hittel végzett kutatásáért.

Dr. Steklács János, MTA köztestületi tag, főiskolai tanár, Kecskemét

- kiemelkedő olvasástudományi munkásságáért,

- sikeres módszerek és tananyagok kidolgozásáért,

- oktatás területén elért kimagasló eredményeiért.

 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Díja


vitéz Eszik Alajos, (posztumusz) Kiskunfélegyháza

- az 1956-os forradalom idején vállalt szerepéért, a kiskunfélegyházi Nemzetőrség parancsnok-helyettesi beosztásában tanúsított bátorságáért

- közösségét, hazáját szolgáló példamutató életútjáért

Molnár Károlyné személyügyi referens, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, Kecskemét

- több évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként

- kiváló szakmai felkészültségéért

- példamutató emberi hozzáállásáért

Szűcs Tiborné területfejlesztési referens, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, Kecskemét

- négy évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként

- lelkiismeretes, kimagasló szakmai teljesítményéért

- a közigazgatásban végzett eredményes munkájáért

 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Elismerő Oklevele


Bődi Szabolcs, polgármester, Kunszentmiklós

- a magyar kultúra területén kifejtett négy évtizedes eredményes munkássága elismeréseként

- Kunszentmiklós és térsége közművelődésének alakításában végzett tevékenységéért

Dobos József, nyugalmazott igazgató, testnevelő tanár, Kunszentmiklós

- a pedagógus pályán eltöltött több évtizedes kimagasló tevékenységéért, életműve elismeréseként

- a kunszentmiklósi ifjúság egészséges életre neveléséért

- a Városi Sportcsarnok igazgatójaként végzett munkájáért

Frick József, polgármester, Császártöltés

- a Császártöltésen 15 éven át végzett kiváló közigazgatási munkájáért

- a településfejlesztés terén elért eredményeiért

- a német nemzetiségi kultúra iránti elkötelezettségéért

Fuchs Attila, igazgató-helyettes, Solt

- a Solti Ifjúsági Fúvószenekar fejlesztéséért

- a solti zenekultúra érdekében kifejtett tevékenységéért

Szabó Mihály, polgármester, Jakabszállás

- Jakabszállás település és a megye érdekében végzett elismerésre méltó munkája elismeréseként

- A Jakabszállási Népfőiskola szervezésében játszott szerepéért

Tamaskó Antalné, gazdálkodási főmunkatárs, Sükösd

- több évtizedes közszolgálati tevékenységéért

- alapos, pontos és lelkiismeretes munkája elismeréséül

Turupuliné dr. Polyák Katalin, jegyző, Helvécia

- 25 éves közszolgálati tevékenysége elismeréseként

- elhivatottságáért, lelkiismeretes munkájáért

 


Dr. Váry Attila főorvos, gasztroenterológus főorvos, Baja

- Baja város és vonzáskörzete települései lakosságának gyógyításában betöltött kimagaslóan eredményes tevékenységéért

- példaértékű orvosi életútja elismeréseként

 

 

 

 

Utoljára frissítve: 2013-10-18 19:34:59

További híreink
És Te ismered a nyár legjobb ízeit?
Mindenkinek mást és mást jelentenek a nyári ízek, de abban megegyezhetünk, hogy az év ezen időszakában bőven akadnak finomságok, amikre összefut a nyál a szánkban. Ott va...
2020-07-03 12:47:30, Hírek, Fókuszban Bővebben
Plusz 20 milliárdot kap kormánypropagandára a köztévé
Csütörtöki ülésén döntött a Költségvetési Bizottság a 2021-es költségvetéshez benyújtott utolsó körös javaslatokról, köztük arról is, hogy a megszokott 77 milliárd forint...
2020-06-26 20:27:41, Hírek, Fókuszban Bővebben
A sokoldalú geotextília
Az ápolt és szép kert sok odafigyelést és munkát igényel. A növények gondozása, a gyep rendben tartása, a különböző évszakokban végzendő kerti munkák folyamatos elfoglalt...
2020-06-21 12:15:58, Hírek, Fókuszban Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
A Velencei-tóhoz mentek volna osztálykirándulásra a pécsi Széchenyi István Gimnázium tizedikes diákjai, ám a v...
Bővebben >>