. Ma Konrád, Tivadar napja van.
Kik kapták 2013-ban a Bács-Kiskun megyei Kossuth-díjakat?
2013-10-18 12:00:35
Kik kapták 2013-ban a Bács-Kiskun megyei Kossuth-díjakat?

Kik kapták 2013-ban a Bács-Kiskun megyei Kossuth-díjakat?

Ünnepélyes keretek között adta át a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ma (október 18-án) a megyében kiemelkedő és eredményes munkát végzetteknek az elismeréseket, díjakat Baján, a Bácskai Kultúrpalotában. Ahol a vendégeket Zsigó Róbert, Baja Város polgármestere, országgyűlési képviselő köszöntötte, majd ünnepi beszédet mondott Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.

 

KATTINTSON BÁRMELYIK KÉPRE A GALÉRIA MEGNYITÁSÁHOZ! 


Az ünnepi műsorban közreműködött a Kecskeméti Kodály Iskola Aurin Leánykara, a Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület, és Markó Fruzsina, valamint Iván Róbert kalocsai néptáncosok. Továbbá a Bajai Fiatalok Színháza előadásában megemlékeztek az 1956-os forradalomról.

 

A kitüntetettek:


BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ

 

Hosszú Katinka, sportoló, Baja

- eddigi hazai és nemzetközi sikereinek elismeréseként,

- 200m-es és 400m-es vegyes úszásban elért világbajnoki címéért, a 2013-as Rövidpályás világkupán beállított világrekordjaiért,

- példamutató sportemberi magatartásáért.

Palásti József, a Fornetti Franchise alapító tulajdonosa, Kecskemét

- a kiváló minőségű Fornetti termékek hazai és külföldi elismertségéhez való hozzájárulásáért,

- a sütőipar területén az innováció és versenyképesség előmozdításában felvállalt szerepéért,

- humanitárius tevékenységéért, a Fornetti a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány támogatásáért.

 

KATTINTSON BÁRMELYIK KÉPRE A GALÉRIA MEGNYITÁSÁHOZ!

* Palásti József helyett a Fornetti Kft. ügyvezetője, Szabó József vette át a Bács-Kiskun Megyéért Díjat. A Kecskeméti Hírhatár úgy tudja, hogy Palásti József döntése szimbolikus volt: úgy véli, hogy csapatmunka eredménye a kitüntetés, melyben Szabó Józsefnek óriási érdemei vannak.

 

Pintér József, a Keceli Pintér Művek alapító tulajdonosa

- a megye fémiparában folytatott több évtizedes, kimagasló vállalkozói tevékenységéért,

- hazánk legnagyobb haditechnikai parkjának létrehozásáért,

- példamutató, másokat segítő munkájáért, amelynek köszönhetően megalapozta Kecel város hírnevét.

Szabó Károly (posztumusz), a megyei közgyűlés néhai alelnökének, Kiskunhalas

- Kiskunhalas Város közösségéért végzett kiemelkedő munkájáért

- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményhálózatának működése érdekében alelnökként kifejtett tevékenységéért

 


BÁCS-KISKUN MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

 

Dr. Dósa Béla, házi gyermekorvos, Tiszakécske     

- az egészségügyben végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkájáért,

- a tiszakécskei lakosság érdekében végzett, fáradhatatlan gyógyító tevékenységéért,

- a fiatalkorú és felnőtt lakosság egészségnevelésében betöltött szerepvállalásáért.

Dr. Holman Endre, urológus főorvos, Kiskunhalas

- az egészségügyben végzett, több évtizedes kimagasló szakmai színvonalú munkájáért,

- a laparoszkópos urológiai műtétek oktatásában és betanításában vállalt jelentős szerepéért,

- hazai és nemzetközi kongresszusokon tartott tudományos előadásaiért, számos megjelent publikációjáért.

Dr. Tóth János, endokrinológus főorvos, Kecskemét

- több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkásságáért,

- a belgyógyászat és az endokrinológia területén kifejtett magas színvonalú tevékenységéért,

- elismerésre méltó hivatástudatáért, az orvosok gyakorlati oktatásában kifejtett áldozatos munkájáért.


BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚSÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ


Bánóczki Edit, alpolgármester,Tataháza

- három évtizedes, elismerésre méltó pedagógusi munkásságáért,

- a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségéért folytatott áldozatos munkájáért,

- fáradhatatlan közéleti tevékenységéért.

Kovács Sándor, plébános, Soltszentimre

- több évtizedes, példamutató papi szolgálatáért,

- államalapító királyunk, I. István tragikus sorsú fiának, Szent Imre herceg emlékének állhatatos őrzéséért,

- a vidéki társadalom összetartásához, a fiatalok keresztény értékrendre neveléséhez nyújtott áldozatos munkájáért.

Tóth Györgyné, egyesületi vezető, Harkakötöny

- a MÁRIS szeretetszolgálat két évtizedes, eredményes irányításáért,

- a halmozottan hátrányos, fogyatékos gyermekek foglalkoztatásáért,

- kimagasló programszervező tevékenységéért,

- fáradhatatlan, odaadó munkája elismeréseként.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT ÉS MEZŐGAZDASÁGÁÉRT DÍJ


Dr. Gőbölös Antal, nyugalmazott igazgató, Kecskemét                 

- több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenységéért,

- a közjóléti erdőgazdálkodás területén végzett munkásságáért,

- a Duna-Tisza közi Homokhátság természeti értékeinek megőrzése, az Ópusztaszeri Emlékpark és a Kecskeméti Arborétum fejlesztése terén végzett munkája elismeréséül.

 


Kalocsa Béla, tanár, ornitológus, Baja

- kiváló szakmai felkészültségéért, több évtizedes oktatói munkájáért,

- a Duna-Dráva Nemzeti Park környezeti értékeinek feltárásáért, megőrzéséért,

- a környezeti nevelés öntevékeny, folyamatos és áldozatkész végzéséért.

Kákonyi Károlyné, ügyvezető igazgató, Kalocsa

- sok évtizedes, kiemelkedő szakmai munkájáért,

- Kalocsa és térsége kisbirtokos őstermelőinek, családi gazdálkodóinak integrációjáért,

- a megye mezőgazdasági fejlődését elősegítő, fáradhatatlan tevékenységéért.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJA


Bán János, újságíró, író, Kecskemét

- két évtizedes újságírói, főszerkesztői tevékenységéért,

- Hunyadi János életútját felölelő, nagysikerű történelmi regénysorozat megalkotásáért,

- kiemelkedő írói munkásságának elismeréséül.

 Komáromi Attila, nyugalmazott tanár, újságíró, Kecskemét

- kimagasló tanári munkájáért, iskolán kívüli értelmiségi szerepvállalásáért,

- közírói munkásságáért,

- Katona József Színház igazgatójaként végzett eredményes munkájáért,

- a megye közművelődéséért végzett, több évtizedes tevékenységéért.

 


Dr. Munczig Dénesné, kulturális referens, Baja

- elkötelezett, hivatásszeretettel végzett, odaadó szakmai munkásságáért

- példamutató, értékeket teremtő emberi hozzáállásáért,

- a megyei közművelődésére kiható, kimagasló kulturális tevékenységéért.


BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ


Mészáros Sándorné, anyakönyvvezető, Kunszentmiklós

- négy évtizedes közszolgálati munkája elismeréseként

- odaadással, megértéssel, hivatástudattal végzett munkájáért

Dr. Szigeti László, megyei főjegyző, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  

- a közigazgatásban végzett, több évtizedes, kimagasló szakmai és vezetői munkájáért,

- példaértékű, emberi hozzáállásáért,

- a közszolgálat érdekében végzett fáradhatatlan tevékenységéért.

 


Vargáné Tóth Mária, egészségügyi és szociális referens, Kalocsa

- lelkiismeretes, kimagasló szakmai munkájáért,

- az egészségügyi és szociális területen végzett példamutató, szakmai tevékenységéért,

- négy évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként.


BÁCS-KISKUN MEGYE MŰVÉSZETI DÍJA


B. Mikli Ferenc, festőművész – Posztumusz díj

- kiemelkedő alkotói munkásságáért,

- a képző- és iparművészet területén folytatott tanító és nevelőmunkájáért,

- számos hazai és külföldi kiállításon elért sikerének elismeréséül.

Durányik László, tanár, karnagy, Kecskemét

- magas színvonalú zeneművészeti tevékenységéért,

- az ének-zene oktatás területén folytatott, több évtizedes tehetséggondozásáért,

- a magyar kultúra hagyományainak fáradhatatlan ápolásáért.

 

 

Markó Fruzsina és Iván Róbert, néptáncosok, Kalocsa

- példamutató művészi munkájukért,

- a hagyományőrzés területén végzett kimagasló tevékenységükért,

- számos nagysikerű fellépésükért, a „Felszállott a páva” országos

- versenyen elért II. helyezés elismeréseként.

Pajorné Berta Gyöngyi, csipkevarró iparművész, Kiskunhalas

- elismerésre méltó szakmai felkészültségéért, több évtizedes, áldozatos munkájáért,

- kimagasló kézműves, alkotó tevékenységéért,

- hazai és nemzetközi csipkekiállításokon elért sikerei elismeréséül.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ


Ápity Milosné, gondnok, idegenvezető, Baja

- a bajai szerbek vallási és kulturális életének szervezésében és irányításában betöltött szerepéért,

- a Bajai Nemzetiségi Ház felújításában való részvételéért, a létesítmény

- gondnokaként végzett állhatatos munkájáért,

- a magyarországi szerbek kultúrájának népszerűsítéséért.

Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület   

- a német nemzetiségi kultúra hagyományainak megőrzéséért, lelkes továbbadásáért folytatott tevékenységükért,

- megyei, országos és nemzetközi szinten elért számos sikeres szereplésükért,

- a német nemzetiségi tánckultúra széles körben való népszerűsítéséért.

Kolompár Gábor, ügyvezető, elnök, Soltvadkert

- a Soltvadkerti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként végzett elismerésre méltó munkásságáért,

- a Terne Lulugya Hagyományőrző Egyesület odaadó irányításáért, számos, közösségépítő, kulturális rendezvény megszervezéséért,

- a hagyományápolás, a közösségszervezés területén végzett fáradhatatlan tevékenységéért.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE SPORT DÍJA


Simonics Vince, ügyvezető igazgató, Dusnok

- elismerésre méltó szakmai és vezetői tevékenységéért,

- a sportrendezvény szervezés területén elért eredményeiért,

- Bács-Kiskun megye labdarúgásának fejlődése érdekében végzett munkájáért.

Székely Lilla, sportoló, Kecskemét

- kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereinek elismeréseként

- uszonyos és búvárúszó Európa-bajnoki címéréért, a Világjátékokon elért győzelméért,

- példamutató sportemberi magatartásáért.

 

 

Toponáry Gábor, testnevelő tanár, edző, Kecskemét

- kiváló szakmai felkészültségéért, több évtizedes testnevelő tanári munkájáért,

- edzőként és sportmenedzserként elért kimagasló eredményeiért,

- a fogyatékkal élők versenysportja területén végzett tevékenységéért.

 

BÁCS-KISKUN MEGYE TUDOMÁNYOS DÍJA


Dr. Iványosi-Szabó Tibor, nyugalmazott levéltár-igazgató, Kecskemét

- több évtizedes, magas színvonalú tanári, majd levéltárvezetői munkásságáért,

- sikeres és eredményes tudományos munkáiért,

- a megye történelmének, helytörténetének jobb megismeréséhez írt nagyszámú publikációjáért, a megyei kiadványok szerkesztéséért,

Dr. Horváth Zoltán c. egyetemi tanár és Nothof Éva vezető főtanácsos, Madaras                                                                                                   

- kiemelkedő tudományos tevékenységükért,

- kiváló helytörténeti és hadtörténeti könyveikért és publikációikért,

- Madaras község történetének töretlen hittel végzett kutatásáért.

Dr. Steklács János, MTA köztestületi tag, főiskolai tanár, Kecskemét

- kiemelkedő olvasástudományi munkásságáért,

- sikeres módszerek és tananyagok kidolgozásáért,

- oktatás területén elért kimagasló eredményeiért.

 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Díja


vitéz Eszik Alajos, (posztumusz) Kiskunfélegyháza

- az 1956-os forradalom idején vállalt szerepéért, a kiskunfélegyházi Nemzetőrség parancsnok-helyettesi beosztásában tanúsított bátorságáért

- közösségét, hazáját szolgáló példamutató életútjáért

Molnár Károlyné személyügyi referens, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, Kecskemét

- több évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként

- kiváló szakmai felkészültségéért

- példamutató emberi hozzáállásáért

Szűcs Tiborné területfejlesztési referens, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, Kecskemét

- négy évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként

- lelkiismeretes, kimagasló szakmai teljesítményéért

- a közigazgatásban végzett eredményes munkájáért

 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Elismerő Oklevele


Bődi Szabolcs, polgármester, Kunszentmiklós

- a magyar kultúra területén kifejtett négy évtizedes eredményes munkássága elismeréseként

- Kunszentmiklós és térsége közművelődésének alakításában végzett tevékenységéért

Dobos József, nyugalmazott igazgató, testnevelő tanár, Kunszentmiklós

- a pedagógus pályán eltöltött több évtizedes kimagasló tevékenységéért, életműve elismeréseként

- a kunszentmiklósi ifjúság egészséges életre neveléséért

- a Városi Sportcsarnok igazgatójaként végzett munkájáért

Frick József, polgármester, Császártöltés

- a Császártöltésen 15 éven át végzett kiváló közigazgatási munkájáért

- a településfejlesztés terén elért eredményeiért

- a német nemzetiségi kultúra iránti elkötelezettségéért

Fuchs Attila, igazgató-helyettes, Solt

- a Solti Ifjúsági Fúvószenekar fejlesztéséért

- a solti zenekultúra érdekében kifejtett tevékenységéért

Szabó Mihály, polgármester, Jakabszállás

- Jakabszállás település és a megye érdekében végzett elismerésre méltó munkája elismeréseként

- A Jakabszállási Népfőiskola szervezésében játszott szerepéért

Tamaskó Antalné, gazdálkodási főmunkatárs, Sükösd

- több évtizedes közszolgálati tevékenységéért

- alapos, pontos és lelkiismeretes munkája elismeréséül

Turupuliné dr. Polyák Katalin, jegyző, Helvécia

- 25 éves közszolgálati tevékenysége elismeréseként

- elhivatottságáért, lelkiismeretes munkájáért

 


Dr. Váry Attila főorvos, gasztroenterológus főorvos, Baja

- Baja város és vonzáskörzete települései lakosságának gyógyításában betöltött kimagaslóan eredményes tevékenységéért

- példaértékű orvosi életútja elismeréseként

 

 

 

 

Utoljára frissítve: 2013-10-18 19:34:59

További híreink
Balog Zoltánt saját hittársai jelentették fel a zsinati bíróságon
A Magyarországi Református Egyház tíz tagja feljelenti Balog Zoltán püspököt a zsinati bíróságon – tudta meg az RTL Híradó Vargha Anikó egykori kántortól.
2024-04-18 17:49:43, Hírek, Fókuszban Bővebben
Az üzleti infrastruktúra-fejlesztés alapja, a rendszerintegráció
Míg az elmúlt időszakban csupán drága, hosszadalmas middleware-ek általi fejlesztésekkel lehetett megoldani az integrációt, addig napjainkban elérhető egy biztonságosabb,...
2024-04-09 19:05:49, Hírek, Fókuszban Bővebben
Mutatunk pár hasznos tanfolyamot, ha szeretnél szerezni egy új szakmát!
Sokan gondolkodnak el azon 35-40 évesen, vajon jól választottak-e szakmát. Az életközépi válság olykor arra sarkall bennünket, hogy váltsunk. De mit érdemes tanulni? Mily...
2024-04-09 19:01:58, Hírek, Fókuszban Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Karsai Dániel akként döntött, hogy 2024. március 31. napjával befejezi az ügyvédi tevékenységét és egyúttal ki...
Bővebben >>